Sverige har en mycket vacker natur som man kan njuta av. Olika områden erbjuder olika sorters grönskan och man kan verkligen finna ro i själen när man vandrar runt i skogarna eller nära havet. Men Sveriges natur kan också erbjuda så mycket mer än ro för själen, det är ett sätt för individen att förstå hur livet levdes förr, innan det som man idag kallar för samhälle. Det finns nämligen flera olika platser runt om i Sverige som erbjuder en blick bakåt i tiden genom olika sorters forskningsområden. Halleby är ett sådant område som erbjuder en tillbakablick till det forna Sverige. Man kan upptäcka hur människan levde, hur samhället var uppbyggt, vilken sorts utrustning som används med mera.

Halleby och arkeologi

Befinner man sig i Östergötland, mer precist mellan Linköping och Norrköping, så finner man Halleby. Ett vackert område med mycket grönska som erbjuder många olika arkeologiska fynd. Ett av de mer specifika fornlämningsområde, som ligger något norr om Halleby säteri, visar tydligt på hur Sverige såg ut förr. Här kan man finna flera olika arkeologiska fynd som främst är daterade till järnåldern (ungefär 500 f Kr – 500 e Kr). Här finns det ett stort och vidsträckt område där man funnit flera olika fynd såsom fossila åkrar, stensträngs-system och husgrund terrasser. Man har till och med funnit över 250 synliga gravar, vilket är det mest fascinerade tecknet på mänskligt liv.

Inom detta område så finns det egentligen 3 olika sorters bebyggelseområden. Man kan tydligt urskilja vart en by funnits genom olika tomt utläggningar. Detta område har givit forskningen mycket kunskap gällande Sveriges forntid. Idag anses detta område vara ett av landets äldsta by bildningar

Halleby idag består av en stor gård som fortfarande har sin säteri prägel. Detta har bevarats av de nuvarande ägarna. Mer precist så består Halleby av Norrköpings kommun och är beläget i Skärkinds socken. Det finns en skylt som visar när man nått Halleby.