För den person som är intresserad av svensk historia, som vill förstå hur man levde förr i tiden och som älskar att vandra runt för att upptäck – då är Halleby helt rätt val! Här erbjuds nämligen en inblick i hur det var att leva under järnåldern och medeltiden. Det finns en mängd olika arkeologiska fynd att njuta av, platsen är så pass viktig att den blivit stämplat som ett område av riksintresse. Detta innebär att Halleby ger oss en inblick i hur vi levde förr, och under hela perioden fram till idag. Med andra ord så finns det många forntida arv som är av stor vikt.

Arkeologiska fynd från yngre järnåldern och medeltiden

Under den äldre järnåldern så fanns det med största sannolikhet tre olika bebyggelser i Halleby; dessa övergavs dock i början på 700-talet, men då skapades istället de historiska bytomterna. Befinner man sig på vägen mot Gårdeby så kan man upptäcka det fynd som forskarna gjort. På båda sidorna av vägen finns det nämligen 22 husgrunder, 5 källargrunder samt 1 brunn från den yngre järnåldern. Det finns en karta från år 1685 där man redovisar för fyra olika frälsehem, som befinner sig på Halleby bytomt.

Senare kom Halleby dock att delas in i två olika bytomter, den östra holmen samt den västra holmen. Det är oklart vart exakt den västra holmen skall ha funnits, men den östra holmen vet man befinner sig på den bebyggelse som fanns fram till 1700-talet. Kanske kan den västra holmen vara där Halleby säteri varit beläget, vilket med andra ord skulle innebära att det fanns en bytomt även där. Detta antagande stämmer överens med de gravfält som man funnit öster om gården men eftersom Hallebysjön sänkts kraftigt så kan det vara svårt att bevisa. Kanske befann sig denna bytomt på en holme som idag inte längre existerar.

Förr i tiden så kallades Halleby för Haleby eller Hale. Namnet tros komma från tolkningen svans, vilket skulle vara en långsmal marksträcka. Halleby syns i skrift fört 1292 via ett intyg där man beskriver byte av jord mellan två parter.