Sverige har många olika platser runt om i landet som erbjuder en inblick i hur man levde förr. Det handlar om platser som har olika fornlämningsbestånd från andra tider så som järnåldern och medeltiden. Halleby är exakt en sådan plats som erbjuder en inblick i Sveriges förflutna. Här kan man finna ett mycket rikt arv från den äldre järnåldern. Det har gjorts flera undersökningar och studier inom området och man har därför kunnat påvisa och lokalisera olika platser där människor levde. Dessa brukar i vanliga fall vara svåra att finna eftersom de oftast är dolda långt ner i marken.

Forskare anser att det i huvudsak finns tre olika boplatsområden runt om i Halleby, med en datering från den äldre järnåldern. Tillsammans så består dessa platser av fyra gårdar. Själva boplatsen är sammankopplad med dessa gårdar, antingen till följd av att de befunnits invid eller på själva gården. På den första boplatsen så kan man se att det funnits olika tomter med sammanlagt 16 olika husgrunder. De fynd som man gjort på plats tros ha en datering till strax efter år 0 – 700 e. Kr. Man har också kunnat beräkna att gårdarna av någon anledning ödelagts mellan 10-15 år under perioden 400-475 e. Kr. Efter detta så visar studierna att byarna återupptogs och då skapades samtliga tre bebyggelser.

Dessa undersökningar leder såklart också till en rad frågor och det är inte alltid som forskarna håller med varandra gällande resultatet. Men det man vet med säkerhet är att Hallby verkligen har ett mycket rikt forntida arv. Det är häftigt hur ett relativt okänt område i Sverige kan ge så många förklaringar gällande hur man levde förr, vilka vanor som fanns, hur man skaffade fram mat, hur man lagade mat, vilka rutiner som fanns med mera. Detta är fynd som spelar stor roll för hela Sveriges historia.