Halleby är klassat som ett riksintresse eftersom många områden kring Halleby är kulturmiljöområden med vikt för både länet och Sveriges historia. Det finns cirka 1700 olika områden i Sverige som har ett riksintresse, varav ungefär 90 av dessa finns i Östergötland vilket är en ganska så stor andel. Dessa områden representerar Sveriges historia, allt mellan nutid och stenåldern. I Haleby så är kulturlandskapet mycket välbevarat, främst från äldre järnåldern cirka 500 f Kr till 500 e Kr. Det finns vida fornlämningsområden där man kan finna olika gravfält, fossila åkrar, riktiga gravar och stensträngssystem. Man kan också finna minst 3 olika bebyggelser, mest troligt byar.

Många olika forskare och studier har genomförts runt om Halleby och är därför idag ett av Sveriges mest kända stensträngsområde. Man har via dessa områden kunnat finna bevis på hur livet levdes under järnåldern, både genom att påvisa olika boplatser och genom olika gravar. Man har kunnat påvisa en reglerad by genom n bebyggelseenhet med tomtutläggningar. Vidare så är fyndet av gravfält från yngre järnålder av stor vikt. Detta är den medeltida byn Halleby och förre detta säteri Halleby. Med andra ord så kan man genom kulturmiljöområdet i Halleby beskriva den äldre järnåldern, den yngre järnåldern, medeltiden, 1600-talet och fram till nutid.

Själva landskapet runt Halleby är småkuperat. Det finns olika lersäknor mellan kullarna. De områden som man valt att nyttja som hag- och arbetsmark är oftast på höjderna av kullarna och det är här de flesta bevisen från förr har hittats. Hallebysjön var mycket större förr, innan man genomförde de stora sjösänkningarna och sista arbetat kring detta genomfördes 1923. Man kan finna en fornborg på en udde mitt i sjön. Man kan även finns ett bebyggelseområde från medeltiden vid Saxbacken, strax öster om udden. Väster om sjön så finner man istället Halleby före detta säteri.