Sverige erbjuder många vackra naturområden med en hel del historia att berätta. Varje år organiseras därför vandringar runt Halleby Lund och Halleby gamla skolhus. Vårvandringen startar oftast vid Halleby Lund, vilket tidigare hette Johannelund. Sedan följer man vägen till på cirka 400 meter fram till Halleby gamla skolhus, vilket idag istället går under namnet Hallebyberg.

Kort om Halleby Lund

Halleby Lund är ett hus som byggdes av dess första ägare Natan Fredrik von Schewens, som också var ägare till Halleby gård. Skolan kom att bli invigd 1792 och Schewens tanke var att kunna erbjuda en skola till Halleby-barnen. Det fanns en skolsal samt en bostad för de individer (3 lärare) som arbetade på skolan. Det fanns andra barn från socknen som också fick gå på Halleby skolan, men de fick betala en mindre avgift till skillnad från Halleby-barnen. Under hela 46 år fungerade skolan. Det fanns som sagt tre lärare som drev skolan framåt, varav två av dessa faktiskt var präster. Skolan upphörde 1838 när Halleby säteri inte längre tillhörde Schewens ägo. Huset fortsatte dock att fungera som en arbetarbostad, där både John och Maj-Britt Svedin valde att bosätta sig under flera år. Det var först 2011 som den nuvarande ägaren, Henrik Bexing, köpte huset.

1876 så valde man att bygga ett nytt hus som kallades för Halleby skola och skulle fungera för barnen som gick de två första åren i skolan. Även här så fanns des en skolsal och en bostad lärarna. Denna skola fungerade fram till 1952 när Sverige istället fick ett centraliserat skolväsende. Barnen skulle då börja studera vid Skärkind. Under några år så fungerade huset som ett sommarhus vilket flera olika individer hyrde. 1969 så köptes dock Halleby skola upp av Ulla och Weimar Jonsson, och 1997 tog Elsa-Maria Nillrot över ägandeskapet. Idag kallas Hallebys gamla skola för Hallebyberg.