Man kan resa till flera olika platser runt om i landet för att förstå sig på Sveriges rika miljö- och kulturarv från järnåldern och medeltiden. I Halleby kan man upptäcka flera olika historiska platser, med forntida arv och unika sevärdheter. En av platserna som kan återspegla en hel del historia är Halleby säteri som finns i Östergötland. Nedan följer en kort beskrivning gällande de olika ägarna till gården och hur byggnaden utvecklats till det som den är idag.

Kort om Halleby säteri

Det finns vissa teorier om vart Halleby säteri kan ha varit beläget, men från och med år 1685 så vet man att Halleby säteri funnits på den plats det nu befinner sig på. 1685 så var landshövdingen Axel Lillie ägare till säteriet men i början av 1700-talet så tog Karl Filip Sack över. Under 1730-talet så skedde troligen ett nytt ägarbyte, då Tessin tog över ansvaret för mangårdsbyggnaden. Under Tessins tid så genomfördes säkerligen en stor renovering av gården, men tyvärr så kom denna byggnad att fatta eld under 1872. Under året 1785 så gick dock Natan Fredrik von Schewen in som ägare och det var under denna herrens tid som mangårdens båda flyglar kom till. Natan Fredrik von Schewen skapade också arken som man kan finna väster om gården.

1825 så köptes Halleby säteri upp av Fritz Woffelt för 39 000 riksdaler. Under 1800-talet så gick säteriet i arv till flera olika ägare, där Niklas Fosser blev en välkänd figur. Han tog över ansvaret 1870 och renoverade gården till det som den är idag. Jan-Åke Andersson är ägaren idag och det har varit i hans familjs ägor sedan 1970. Detta är en plats som man kan besöka om man vill och vid bokade vandringar så får man ta del av historian bakom Halleby säteri. Det är utan tvekan en viktig plats i Sverige.