Via olika kartor och skriftliga beskrivningar så kan man kartlägga olika byggnader som funnits på Halleby. Vissa av dessa byggnader finns kvar än idag och det är mycket intressant att besöka dessa.

Historiska byggnader i Halleby

År 1873-1874 så byggde Niklas Fosser en manbyggnad på Halleby, eftersom den tidigare byggnaden brunnit ner. Man tror att den äldre byggnaden skapades under 1730-talet av Karl Gustaf Tessin. Idag så finns det fortfarande två flyglar, vilka är de äldsta delarna av byggnaden. Dessa skapades av von Schewen under slutet av 1700-talet.

Huset beskrivs som ett ljust reveterad timmerbyggnad som har 1 och 1/2 våning samt frontespis. Enligt husbeskrivningen så finns det totalt 18 boningsrum samt en takvåning. Under 1939, 1949 och 1977 så renoverades huset för att vara mer modernt. Man valde bland annat att klä den västra långsidan med mexitegel, vilket dock innebär att det inte finns några fönsteromfattningar. Fasaden är annars putsad ljus och man har bevarat de gamla fönsteromfattning samt gesimser. Vidare så har fönstren en mitt-post samt spröjs. På taket så har man valt att använda sig av svart betongtegel. En gång i tiden så fanns det även en öppen veranda och balkong på huvudfasaden.

Det finns källor som menar på att von Schewen skapade flera olika byggnader för gårdsfolket. Bland annat så finns fortfarande en byggnad som användes som skola, vilket ligger ungefär 1 km från gården. Denna byggnad användes som skola under en lång period, men blev sedan en arbetarbostad. Vidare så sägs det också att det var von Schewen som skapade den park som finns väster om gården, vilket även finns registrerat via en karta från 1947. Det sägs att flera fruktträd planterades och flera terrass formade vallar skapades. Dock är dessa områden idag antingen uppodlat eller så är vegetationen mycket tät och fylld med buskar. Vidare så skapade också två ekonomibyggnader som målades i röd färg.