I Halleby så finns det många olika fantastiska platser att upptäcka och dessa platser kommer garanterat att kunna ge en god tillbakablick gällande hur det var att leva förr i Sverige. Genom olika kartor från långt tillbaka i tiden så kan man skapa sig en bild gällande hur allt var uppbyggt.

Olika torp

Det finns en karta över Halleby som är daterad från år 1685, vilket i nuläget är den äldsta kartan som man har funnit över området. Tack vare denna karta så har man kunnat kartlägga hur Halleby en gång var uppbyggt. Man kan förstå vart säteriet var uppbyggt, samt vart olika torp och gårdar fanns. Man kan se via kartan att på gamla bytomten i Halleby så fanns det fyra olika hemman markerade, samt ett hemman vardera i Myrhagen, Nysätter, Hagsätter samt Helgesätter. Hagsätter och Helgsätter ligger dock inte inom det område som ingår i riksintresset, eftersom de befinner sig öster och utanför denna gräns. Vidare så kan man också via kartan finna sju olika torp: Kallhammarstorp, Spångstorp som ligger i nordvästra delen, Norrbotorp, Fiskartorp, Spångetorp, Jordebrotorp, Haftorp och Hallstorp. De fyra sistnämnda finns längs gränsen i norra delen om Halleby.

En annan karta med dateringen 1843 på visar att flera bytomter har förändrats och att endast fyra byggnader kvarstår. Myrhagen har förändrats och kallas nu istället för Myrhagsgärdet, där det finns en ekonomibyggnad. Nysätter finns kvar på kartan och man kan tydligt se att det finns sju olika hus på denna tomt. Tomten Halleby Lund finns också kvar med fem olika hus samt ett boningshus. Torpen har alltså utökat till sammanlagt 11, då Grönläten, Stora Norrbo, Lilla Norrbo och Norrbosötter tillkommet. Grönläten finns än idag kvar till namnet och Stora Norrbo är antagligen samma område som 1600-talets Norrbotorp. Lilla Norrbo och Norrbosätter går samman och bildar antagligen det område som idag kallas för Norrbo.