Att forska kring hur människor levde förr är mycket fascinerande. Men det är inte överallt som man kan få en inblick i detta. Idag finns det över 1700 olika platser i Sverige där man kan finna arkeologiska fynd från ett dåtida Sverige. I Östergötland så finner man cirka 90 av dessa platser och många finns i Halleby. Det här är hemsidan för dig som har ett intresse för Halleby och vill lära sig mer om vad denna plats har att erbjuda. Här finns det beskrivningar och artiklar kring vilken sorts forntidslämningar som man kan finna, från vilka tider fynd härrör samt hur allt utvecklats.

Området där Halleby hittas är av riksintresse, vilket innebär att det är ett område som påvisar hur man levde förr, hur man utvecklats under tiden fram till idag. Med andra ord så är det en plats som ger stor inblick i människans utveckling här i Sverige. Med denna hemsida destinationsisjon.se så vill vi ge en inblick i allt som har med detta kulturområde att göra. Det skrivs till exempel om gamla byggnader, som finns att hitta än idag i Halleby.

Halleby erbjuder en inblick i hur man levde under äldre forntiden, yngre forntiden, medeltiden samt under 1600-talet. Det finns många olika områden att ta del av. Vidare så vill vi med denna hemsida också ge en inblick i hur studierna och forskningen ser ut rörande Halleby. Det har gjorts många olika projekt i Halleby och hela tiden kommer man fram till mer. All historia tycks bara bli mer och mer intressant. Med denna hemsida så har vi försökt samla intressanta artiklar kring ämnet som man kan ta del av. Här finns det också beskrivet vilka vandringar som man kan genomföra om man befinner sig i Halleby och vill lära sig mer. Har du mer frågor eller funderingar så är det bara att ta kontakt med oss. Välkommen till Halleby!